Analyse VU rechercheonderzoek:
Gebrekkige controle Vreemdelingendienst
  DEN HAAG, 18 JUNI. Slechte administratie en gebrekkige interne controle zijn de afgelopen drie jaar mede oorzaak geweest van een groot aantal fraudeaffaires bij de 26 Vreemdelingendiensten van de politie.  
 

Medewerkers van die diensten zijn de afgelopen drie jaar veelvuldig voorwerp geweest van onderzoek door de rijksrecherche, wegens fraude bij de afgifte van verblijfsvergunningen. Dat blijkt uit onderzoek van de sectie criminologie van de Amsterdamse Vrije Universiteit naar door de rijksrecherche onderzochte corruptiezaken over de jaren 1998-2000. Uit analyse van de fraudeonderzoeken bij de Vreemdelingendiensten blijkt dat interne controle nauwelijks plaatsvindt. Ambtenaren beslissen bijna geheel zelfstandig of een aanvrager wel of niet een verblijfsvergunning krijgt. Beoordeling, beslissing en afgifte gebeuren bijna altijd door een en dezelfde ambtenaar, zo blijkt uit het VU-onderzoek.

De Vreemdelingendiensten kampen al langer met personeelsgebrek, lange wachttijden en het niet halen van wettelijk voorgeschreven termijnen bij het toekennen van verblijfsvergunningen. Volgens een woordvoerder van het Nederlands Politie Instituut (NPI) ,,herkennen de vreemdelingendiensten de zwakke plekken die in de rapporten van de rijksrecherche zijn blootgelegd''. De interne organisatie wordt volgens de woordvoerder aangepast.

Veel van de andere onderzochte fraudedossiers van de rijksrecherche betroffen betrokkenheid van gevangenispersoneel bij het naar binnen smokkelen van drugs of alcohol in penitentiaire inrichtingen. Behalve drugs en alcohol bestaat er in huizen van bewaring een zwarte handel in paspoorten en mobiele telefoons, waarbij gevangenispersoneel betrokken is.

Onderzoek naar criminele praktijken in gevangenissen loopt vaak stuk, omdat aangevers in eerste instantie wel willen praten, maar hun medewerking intrekken als de gevangenisdirectie de rijksrecherche inschakelt, zo blijkt uit het VU-onderzoek. Eerder afgelegde verklaringen van gedetineerden worden dan weer ingetrokken, de meeste onderzoeken worden gestopt wegens gebrek aan bewijs, waardoor het nauwelijks mogelijk is om de werkelijke omvang van betrokkenheid van gevangenispersoneel vast te stellen.

Overigens blijkt uit het VU-onderzoek dat niet alleen overheidspersoneel in gevangenissen betrokken is bij drugshandel. Dat gold in de onderzochte jaren ook voor medewerkers van de marechaussee en de douane op Schiphol. Het deze week gepresenteerde jaarverslag over 2001 maakt opnieuw melding van betrokkenheid van de marechaussee op Schiphol bij drugshandel. Ook zou de top van de marechaussee 'beleidsgevoelige informatie' hebben gelekt naar de pers. Op lokaal niveau komt onrechtmatig gedrag onder ambtenaren het meest voor in relatie tot het gunnen van opdrachten aan bedrijven.

 
   

bron