Buitenlander is vaker ziek

Leeuwarden - Allochtonen zijn vaker ziek dan autochtonen. Ze worden vroeger oud, sterven vaker in het kraambed en verliezen eerder een baby vlak voor of na de geboorte. Ook is bij allochtonen vaker sprake van aangeboren afwijkingen, worden ze vaker gedwongen opgenomen in een psychiatrische inrichting en krijgen de kinderen vaker een ongeluk.

 

Dat zijn enkele conclusies uit het onderzoek ‘Kleur in de zorg: een studie naar de gezondheid van allochtonen in Fryslân’ van de Fryske Akademy. Het bijbehorende rapport werd dinsdag aangeboden aan gedeputeerde Bijman van Welzijn.
Zowel kraamvrouwen als kinderen sterven vaker bij allochtonen. Ook hebben veel allochtonen aangeboren afwijkingen. Volgens onderzoeker mevrouw M. Janssens is dit deels te verklaren door de neef/nicht-relaties die in verschillende culturen gebruikelijk zijn. Zo’n afwijking of erfelijke ziekte kan weer leiden tot kindersterfte.
Ook zijn allochtone kinderen naar verhouding vaak betrokken bij ongevallen; thuis, in het verkeer, maar ook verdrinkingen. Het grote aantal vroeggeboorten kan verklaard worden door het relatief grote aantal tienerzwangerschappen. Kinderen hebben vaak een slecht gebit en last van infecties en een gebrek aan vitaminen en mineralen. Ook kampen zij vaak met psychosociale problemen. Dit kan komen doordat de thuissituatie totaal verschilt van de leefwereld buiten de deur. Een gebrek aan vitamine D wordt veroorzaakt door een tekort aan zonlicht. Gesluierde vrouwen lopen hierdoor een grotere kans op bot- en spierklachten. Personen met een donkere huid hebben bovendien zesmaal meer zon nodig dan een blanke om aan voldoende vitamine D te komen.
Ook psychische problemen komen relatief vaker voor. Veel allochtonen hebben een negatief zelfbeeld en psychotische klachten. Onder allochtonen komen naar verhouding veel gedwongen opnamen voor. In veel culturen is het een taboe om in de knoop te zitten. Mensen stappen daarom niet naar een hulpverlener, waardoor de problemen te laat herkend worden. Ook op het gebied van ouderenzorg zijn er problemen. Allochtonen sterven eerder en hebben op jongere leeftijd ouderenzorg nodig.
De problemen zijn op te lossen door het aanbod van de zorg beter op de vraag af te stemmen, concludeert het onderzoek. De zorg moet op maat en de communicatie beter. Hiertoe is een werkgroep opgericht die contactpersonen uit de eigen bevolkingsgroep inzet om de zorg toegankelijker te maken. Elders in het land is het project ‘Voorlichting in eigen taal en cultuur’ al ingevoerd. Dit plan gaat binnenkort ook in Fryslân van start.

bron