CDA-kamerlid: Echte tolken nodig in abortuskliniek

DEN HAAG - Staatssecretaris Ross van
Volksgezondheid moet ervoor zorgen dat
allochtone vrouwen die geen Nederlands
spreken zich in abortusklinieken
ondubbelzinnig verstaanbaar kunnen
maken.

.
Dat stelt het CDA-kamerlid Ormel in
reactie op een uitzending van het
EO-radioprogramma De Ochtenden
donderdagochtend. Volgens dat
programma komt het voor dat allochtone
vrouwen als gevolg van miscommunicatie
een kind laten aborteren. Hun
persoonlijke visie wordt dan (bewust)
misvormd door hun tolkende partners.
.
„Ik wil dat er standaard een beëdigde tolk
wordt ingeschakeld voor abortus bij
vrouwen die de Nederlandse taal
onvoldoende machtig zijn”, aldus Ormel,
die is geschokt door de onthulling in het
EO-programma. Het CDA-kamerlid heeft
staatssecretaris Ross daartoe
donderdagmiddag in schriftelijke
kamervragen opgeroepen.
.
Het Nationaal Instituut voor
Gezondheidsbevordering en
Ziektepreventie (NIGZ) laat in reactie
op de EO-uitzending weten het met Ormel
eens te zijn. Ook het NIGZ vindt de
aanwezigheid van professionele tolken
bij dermate ingrijpende beslissingen
noodzakelijk.

reformatorisch dagblad