Joegoslaven oververtegenwoordigd in criminele circuit

ANP

Jongeren en jonge volwassenen uit JoegoslaviŽ zijn in Nederland oververtegenwoordigd in de criminaliteit. Een meerderheid van ongeveer 60 procent van de criminele Joegoslaven in Nederland, wordt gerekend tot de 'zware jongens', die zich met ernstige misdrijven hebben ingelaten.

Veel van hen zijn als migrant naar ons land gekomen en gaandeweg verzeild geraakt in het criminele circuit. Criminele groepen hebben Joegoslaven overigens niet doelgericht gerecruteerd. Hoe groot het aandeel van Joegoslaven in de criminaliteit in Nederland is, werd niet onderzocht.

Dit zijn de belangrijkste conclusies uit een onderzoek dat in opdracht van het Programma Politie en Wetenschap is gemaakt. Onderzoekers van de Erasmus Universiteit in Rotterdam hebben het onderzoek uitgevoerd. Het rapport maakt verder duidelijk dat het merendeel van deze groep mensen, alleenstaande asielzoekers zijn.

Volgens cijfers uit 1999 blijkt dat 112 van de duizend Joegoslavische jonge volwassenen in Nederland verdacht waren van een delict. Alleen bij Antillianen en Arubanen lag dit gemiddelde in dat jaar hoger. Hoewel er in Nederland veel te doen is over Marokkaanse jeugdcriminaliteit, constateren de onderzoekers dat het aantal jeugdige verdachten bij de Joegoslavische groep groter is.

De onderzoekers plaatsen kanttekeningen bij de reputatie van extreme gewelddadigheid van Joegoslavische criminelen. Ze hebben de indruk dat die reputatie door Joegoslaven zelf als instrument wordt gebruikt om ontzag en status af te dwingen en zich een plaats te verwerven in criminele circuits. De ondervraagde Joegoslaven zelf typeren zich in het algemeen wel degelijk als gewelddadig.

Het onderzoek bouwt voort op een eerdere studie dat in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken werd gehouden. Daaruit bleek al een overmatige betrokkenheid van jongeren uit het voormalig JoegoslaviŽ bij criminaliteit in Nederland. Onduidelijk was toen waarom.

Uit het nieuwe onderzoek komt naar boven dat het niet zozeer gaat om jongeren in de leeftijd van 12 tot 17 jaar, maar om jonge volwassenen in de categorie 18 tot 30 jaar. ,,Anders als bij andere etnische groepen het geval is, is hierbij dus geen sprake van een tweede generatie probleem'', concluderen de onderzoekers van de Erasmus Universiteit.

De wetenschappers hebben voor hun onderzoek veertig gedetineerde Joegoslaven uitgebreid geÔnterviewd. Het gaat daarbij om betrokkenen tussen de 18 en 30 jaar. Uit de gesprekken blijkt dat de overgrote meerderheid (bijna 90 procent) als migrant naar Nederland is toegekomen.

Uit hun verklaringen wordt duidelijk dat de meesten tijdens of kort na de oorlog in voormalig JoegoslaviŽ naar Nederland zijn gevlucht. Ze zeggen verder dat ze in de criminaliteit zijn verzeild door de langdurige en volgens hen uitzichtloze asielprocedure, waarin weinig kansen worden geboden op een volwaardige baan en een volledig inkomen. Van een klein deel van de onderzochte Joegoslaven is vastgesteld dat ze zich ook in voormalig JoegoslaviŽ al bezighielden met zware criminalite