School wil maximum aan allochtonen

Van onze correspondent

Openbare basisschool De Bonkelaar in Almelo wil een maximum instellen van vijf allochtonen per klas. Buitenlandse leerlingen die bij aanmelding boventallig dreigen te raken, zouden op een andere school moeten worden geplaatst. Zo moet worden voorkomen dat de school 'te zwart' wordt. De overheid vindt dat de school een stapje te hard loopt.

AD.nl