Schuldig

De Socialist wordt aangeklaagd door het advocatenduo Hammerstein en
Spong. Zij beweren dat wij ons - net als een groot aantal politici en
journalisten - schuldig hebben gemaakt aan het aanzetten tot haat. Laten
we eens kijken wie in het beklaagdenbankje hoort:

* Fortuyn zette aan tot haat tegen moslims. Direct na 11 september riep
Fortuyn op tot een 'koude oorlog' tegen de islam. Dit in een periode
waarin moslims in Nederland op grote schaal slachtoffer werden van
bedreigingen en geweld.

* Fortuyn zette aan tot haat tegen immigranten. In een van zijn columns
noemde hij immigranten 'dood gewicht in de samenleving'. In The Daily
Telegraph sprak hij over de binnenkomst van 'miljoenen immigranten uit
agrarische moslimculturen'. Nog op 4 mei verklaarde hij in een Vlaamse
krant: "Al onze problemen in de gezondheidszorg, veiligheid en
onderwijs, zijn gerelateerd aan die problematiek [immigratie]."

* Peter Langendam, korte tijd de leider van de LPF, gebruikte de moord
op Fortuyn om aan te zetten tot haat tegen links. Terwijl progressieve
organisaties en de media op grote schaal te maken kregen met
bedreigingen en delen van de aanhang van LPF in de kathedraal waar
Fortuyn opgebaard lag 'Melkert moet gehangen worden, hi-ha-ho'
scandeerden, verklaarde hij: "De kogel kwam van links".
Wat was het antwoord van De Socialist?

Wij hebben campagne gevoerd tegen racisme en islamofobie. Wij hebben
duidelijk gemaakt dat Pim Fortuyn op dezelfde manier een beweging van
haat probeerde te bouwen als Haider en Le Pen. Wij hebben erop gewezen
dat de fascistische groeperingen die na de moord openlijk hun gezicht
lieten zien al eerder binnen en buiten de LPF probeerden te profiteren
van Fortuyns opkomst. En we hebben daar vanaf het allereerste begin de
conclusie uit getrokken dat het noodzakelijk is een brede, openlijke en
massale beweging op straat te bouwen tegen racisme. Als dit alles
aanzetten tot haat is, dan zijn we schuldig.

De Socialist EXTRA EDITIE, 16 mei 2002