Offensief

Offensief is een van de communistische uitwassen in onze samenleving. Deze kleine, maar goed georganiseerde bende activisten, die geïntegreerd is in de Socialistische Partij (SP), doet zich graag voorkomen als ‘slechts’ socialistisch, maar wie eens op de webstek kijkt wordt om de oren geslagen met Trotski, Marx en vooral revolutie.

Offensief is onderdeel van een internationaal opererende organisatie genaamd Comité voor een Arbeidersinternationale (CAI) met vertakkingen in vele landen. Het CAI is in 1974 opgericht. Hun doel is niks minder dan een arbeidersrevolutie. De waanbeelden van een linkse heilstaat vormen de basis voor hun schimmige programma.

De internationale organisatie CAI is bezig om over heel Europa jongeren en de arbeidersbeweging te mobiliseren tegen banken en multinationals, onder de naam "International Socialist Resistance" (in Nederland en Belgie "Internationaal Verzet" geheten). In hun strijd tegen kapitalisme hebben ze al hun sporen verdiend, door de studenten die zij mobiliseerden voor Seattle in '99, hun rol in het verzet tegen het World Economic Forum in Melbourne in 2000, en de jongeren en arbeiders die zij mobiliseerden tegen de EU in Gothenburg in 2001 en de grote anti-EU-demo in Brussel dat jaar. Al deze gebeurtenissen gingen zoals iedereen weet gepaard met veel geweld, vernielingen en ellende voor onschuldige burgers in deze steden.

In Nederland is de rol van Offensief binnen de Socialistische Partij zeer pikant. De SP doet voorkomen niets meer met communisme te maken te hebben, maar niets is minder waar. Hoewel Offensief zegt te opereren als zelfstandig orgaan is de integratie in deze extreem linkse politieke partij zo ver gevorderd dat de SP en Offensief niet meer uit elkaar te houden zijn. Niet minder dan 4 leden van Offensief zitten voor de SP in de gemeenteraad. Ook zijn zij vertegenwoordigd in afdelingsbesturen en andere organen van de partij. Het doel hiervan is de SP zoveel mogelijk de bij te sturen in de geest van hun verwerpelijke gedachtengoed. Toch wordt de rol van Offensief binnen de SP zoveel mogelijk voor de achterban en stemmers van de SP verborgen gehouden. Naar de redenen kan men gissen. Heeft de SP deze activisten nodig of is de SP nog niet van communistische smetten vrij?

Offensief ontplooit in Nederland verscheidene, vaak op geweld uitlopende activiteiten en initiatieven. Een van de meest stuitende is de ‘Free Mumia Campagne Nederland’. Offensief is een van de initiatiefnemers van deze campagne voor de vrijheid van een moordenaar.

Op 9 december 1981 schoot de revolutionair en Black Panther Mumia Abu-Jamal in koele bloede politieagent Daniel Faulkner dood. Deze vader van 2 kinderen had geen schijn van kans toen Mumia Abu-Jamal besloot een politiek ‘statement’ te maken. Voor deze misdaad is deze ‘cop killer’ terecht ter dood veroordeeld.
Meer info : http://www.danielfaulkner.com/

Prominente Offensief-leden

De eerste die wij zullen noemen is Johan Kwisthout (19 Mei 1976) uit Breda.

Naam: J H P Kwisthout
E-post: kwistjhp@wanadoo.nl

Dit Offensief lid en tevens medemaker en beheerder van de Offensief webstek is sinds 1996 raadslid voor de SP in Breda. Johan Kwisthout werd lid van de SP in 1989, en stond samen met anderen aan de wieg van de Bredase SP-afdeling. Vanaf 1993 tot 1997 was hij afdelingsvoorzitter, van 1997 tot 1999 voorzitter van het SP-district Westelijk Brabant en lid van het landelijke Partijbestuur van de SP. In het dagelijkse leven is hij werkzaam als programmeur en (in deeltijd) student informatica.

Johan Kwisthout wordt in de raad bijgestaan door een ander Offensief lid, te weten Dick Meusen


Een andere prominente activist voor Offensief is Patrick Zoomermeijer uit Amsterdam

Naam: Patrick Zoomermeijer
E-post: bigpat@xs4all.nl

De binnen de Socialistische Partij zeker niet geliefde Patrick Zoomermeijer is sinds 1990 actief. In september '98 wordt hij lid van de Socialistische Partij. Hij is o.a. actief geweest bij de verkiezingscampagne van '98, Rood!, de chloortreinactie, de kerngroep Zuidoost en koppelt dat nu aan een bestuurslidmaatschap. Bij de afgelopen verkiezingen stond hij kandidaat voor de SP op plaats 26. Deze ongure verschijning wil zich ook graag laten gelden op het internet alwaar hij zich graag in (buitenlandse) fora en messageboards vaak overdreven op de borst slaat.


Adres gegevens Stichting Offensief

Offensief
Postbus 11561 *
1001 GN AMSTERDAM
Voicebox: 084-8310656
E-post: info@offensief.nl
Internet: www.offensief.nl

*Deze postbus wordt ook gebruikt door:
Jeugd tegen Rascisme
tel: 030 692 5382
fax: 020 668 4085

bron