Terroristen jihad
hier geronseld

Van een onzer verslaggevers

   
 

DEN HAAG - Moslim-extremisten ronselen in Nederland jongeren, vooral uit Marokkaanse gezinnen, om deel te nemen aan de jihad, de gewelddadige heilige oorlog tegen alle vijanden van de islam. Deze jonge moslimterroristen, geboren en opgegroeid in Nederland, worden in verschillende brandhaarden over de hele wereld ingezet. Tot nu toe zijn volgens de BVD in ons land enkele tientallen jongeren gerekruteerd.

Twee van henKhalid el Hassnaoui en Ahmed el Bakioui uit Eindhoven, vonden in december vorig jaar in de Indiase deelstaat Kasjmir de dood. De BVD zegt is komen vast te staan dat ze waren gerekruteerd om elders de wapens op te pakken.

 

Hoofd BVD, Sybrand van Hulst, signaleert dat in Nederland jihad-strijders worden gerekruteerd.
Voor de jihad-strijders geldt sterven voor Allahals het hoogst bereikbare. Volgens de BVD vindt het rekruteren onder meer plaats in enkele Nederlandse moskeeŽn.

De BVD heeft in ons land enkele actieve cellen ontdekt van Al-Qaeda van Osama bin Laden en de GSPC, een radicale afsplitsing van de Algerijnse terreurorganisatie GIA. Verschillende leden van hen 'hebben een militaire training ondergaan'. Ze verblijven illegaal in Nederland.

Vorige maand nog zijn op aangeven van de BVD in ons land vijf GSPC-terroristen opgepakt, die ook nauwe contacten zouden hebben onderhouden met het terreurnetwerk van Bin Laden.

De terroristische netwerken die hun jonge aanwas uit Nederland halen, gebruiken de 'grote migratiestromen om de hele wereld over te trekken'. Deze terreurnetwerken beschikken over de mogelijkheden om op grote schaal paspoorten na te maken.

"Een kleine groep jongeren met een Marokkaanse achtergrond blijkt zich verbonden te voelen met deze ultraorthodoxe moslims. Zij kunnen kennelijk geen weerstand bieden tegen een verdere radicalisering en uiteindelijke rekrutering", aldus het hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) in een toelichting op het jaarverslag, dat gisteren in Den Haag werd gepresenteerd.

In het jaarverslag stelt de BVD dat de geheime dienst in de loop van vorig jaar bleek dat Nederland uitvalsbasis is voor internationaal terrorisme. Op aangeven van de BVD werd in Rotterdam een gedeelte van een internationale terroristische cel opgerold, die voorbereidingen trof voor een aanslag op een Amerikaans doel in Parijs. De informatie die deze actie opleverde, gecombineerd met de informatie over de daders van de aanslagen op 11 september in de VS, bracht, volgens de BVD, een "zorgwekkende ontwikkeling aan het licht" over het verblijf van leden van het islamitisch-terroristische netwerk in West-Europa.

Moslimextremisten "blijken in toenemende mate aansluiting te zoeken bij het ultraorthodoxe gedeelte van de hier gevestigde islamitische gemeenschappen. Hier bestaat zowel afkeer van de als heidens beschouwde westerse samenleving als emotionele betrokkenheid bij lotgevallen elders in de wereld", zo meldt de BVD. Op deze manier krijgen extremisten de kans greep te krijgen op jongeren en hun aanhang onder de jeugd te vergroten. "In Nederland is gebleken dat sommige jongeren, die niet zelden in een identiteitscrisis verkeren, ontvankelijk zijn voor rekrutering ten behoeve van de gewapende islamitische strijd", aldus de BVD.

De jonge terroristen die in Nederland worden gerekruteerd, hebben vaak eenzelfde achtergrond. Ze zijn van de tweede generatie, die in Nederland is opgegroeid. Ze hebben een goede opleiding genoten en lijken goed geÔntegreerd. Toch blijken ze ontvankelijk voor hele radicale opvattingen.

Een BVD-topman zegt zich zorgen te maken over de gevolgen van de rekrutering van jongelui in Nederland. Nog afgezien van het terrorisme, voorziet hij nog andere veiligheidsproblemen: het kan bijzonder schadelijk zijn voor de beeldvorming van de islam in het algemeen en het kan de integratie ernstig belemmeren.

Na de aanslagen op 11 september in de VS werden meer dan twintig moskeeŽn in Nederland het doelwit van bedreigingen, vernielingen en brandstichtingen.

Met ingang van vandaag zal de BVD van naam veranderen en Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst heten.

Het CDA reageert geschokt op de bevindingen van de BVD.

"De Nederlandse regering had natuurlijk veel eerder moeten optreden door dit soort organisaties in Nederland te verbieden. Ook moet er een verbod komen op het lidmaatschap van dergelijke bewegingen'', aldus CDA-Kamerlid Verhagen.

bron