DEN HAAG - De Binnenlandse
Veiligheidsdienst (BVD) maakt zich
zorgen over de rekrutering van
moslimjongeren voor de gewelddadige
islamitische strijd, de jihad. Het gaat
om jongeren die hier zijn opgegroeid en
soms zelfs een goede opleiding hebben.

.
Dat maakte BVD-directeur S. van Hulst
dinsdagochtend bekend bij de
presentatie van het jaarverslag van de
dienst over 2001. Het is voor het eerst dat
de BVD de pers op deze wijze te woord staat,
maar ook voor het laatst, omdat de dienst
vanaf woensdag van naam verandert. Hij
heet dan Algemene Inlichtingen- en
Veiligheidsdienst (AIVD).
.
De rekrutering van moslimjongeren voor
de jihad gebeurt volgens Van Hulst door
islamitische extremisten, die soms met
dit doel van elders komen. De BVD heeft
aanwijzingen dat jongeren over een
langere periode rijp worden gemaakt voor
de jihad, soms vanuit moskeeën. Als
voorbeeld noemde hij de twee Marokkanen
uit Eindhoven die begin dit jaar in de
Indiase deelstaat Kasjmir om het leven
kwamen. De twee waren in ons land
voorbereid op de gewapende strijd en het
martelaarschap.
.
Eveneens verontrustend vindt de BVD de
komst van Afghaanse veteranen en andere
radicale moslims naar ons land. „Een
nieuw verschijnsel is dat zij zich niet
meer afzijdig houden maar aansluiting
zoeken bij het orthodoxe segment binnen
de islamitische gemeenschap, waar een
afkeer leeft van de westerse cultuur”,
aldus Van Hulst. De nieuwkomers hebben
volgens hem een radicaliserende
invloed.
.
De BVD signaleert dat dierenactivisten
steeds radicaler worden. Dat is mede te
wijten aan de invloed van gewelddadige
Britse dierenrechtorganisaties. Van
Hulst noemde met name de harde acties
tegen het Rijswijkse
proefdierencentrum BPRC. Ze
verplaatsen zich volgens hem steeds meer
naar de woonomgeving van de medewerkers.
.
Volgens Van Hulst is het erg moeilijk om
vat te krijgen op gewelddadige
dierenactivisten. „Ze gaan zeer
professioneel te werk en opereren in
kleine cellen van drie of vier mensen. Het
is heel ingewikkeld om daar binnen te
dringen”, zo verklaarde hij het feit dat
er de laatste vijftien jaar nauwelijks
arrestaties zijn verricht onder
gewelddadige dierenactivisten.
.
Dat de dienst de moord op Pim Fortuyn niet
heeft voorkomen, ziet hij niet als een
verwijt. „Ik heb niet de indruk dat die
moord verband houdt met
dierenactivisme.”
.
De BVD heeft de bestrijding van
terrorisme na 11 september uitgebreid.
De BVD-directeur noemde deze taak lastig
door de grote stroom migranten.
Terroristen kunnen zich als gevolg
daarvan gemakkelijk over de wereld
verplaatsen.
.
Toch waren er ook zichtbare resultaten.
Op aanwijzing van de dienst konden in
april vijf Algerijnen worden
aangehouden die deel uitmaakten van een
netwerk van moslimsextremisten. Vorig
jaar kon een terroristische cel in
Rotterdam worden ontmanteld die een
aanslag wilden plegen op de Amerikaanse
ambassade in Parijs.

bron