Geachte heer G.

Na telefonisch contact hebben wij het volgende teruggestuurd naar
aanleiding van de abuseklachten:

----------
Volgens meldpunt.nl is de informatie op de genoemde website niet
strafbaar in de zin van de discriminatiewetgeving, en is de
strafbaarheid van de andere genoemde informatie twijfelachtig.

In overleg met meldpunt.nl en de websitebouwer zal de website op een
aantal punten worden aangepast.

Juridisch gezien is er onvoldoende onderbouwing voor verdere stappen.
----------

Hopende u hiermee voldoende te hebben ge´nformeerd.

Met vriendelijke groet,

Jan R.
VEVIDA Services