Milieu-Offensief valt over veertien koeien

BARNEVELD - De Vereniging Milieu-Offensief valt over kleinigheden. Dat vindt de woordvoerder van een veehouderij aan de Ouwendorperweg in Garderen. Hij verdedigde de nieuwe milieuvergunningen van het bedrijf onlangs bij de Raad van State in Den Haag. De milieuvereniging vroeg daar om vernietiging van de vergunningen, omdat deze te veel ammoniakuitstoot en stank zouden toestaan.

De gemeente Barneveld heeft vorig jaar twee nieuwe milieuvergunningen afgegeven voor de veehouderij. En van de vergunningen staat een kleine toename van het aantal koeien op het bedrijf toe. Omdat er voor vleesstierkalveren geen Groen-Labelstal bestaat, wordt de voorgeschreven afname van de ammoniakuitstoot in de rundveestal echter niet gehaald. De Vereniging Milieu-Offensief vindt dat de milieuvergunning alleen daarom al vernietigd moet worden. Daarnaast vreest de milieuvereniging dat de rundveestal nog meer stankoverlast voor omwonenden zal veroorzaken dan voorheen.
De gemeente vindt dat de milieuvergunningen streng genoeg zijn. De afstand tussen de stallen en nabijgelegen woningen zijn volgens haar woordvoerster voldoende om overlast te beperken. En de uitstoot in de varkensstal zou voldoende afnemen om de uitstoot in de rundveestal te compenseren. ,,In totaal neemt de uitstoot op het bedrijf af", aldus de woordvoerster.
De Raad van State besloot een paar maanden geleden bovendien dat vleesstierkalveren uitgezonderd mogen worden van de verplichte ammoniakbeperking bij de verplaatsing van ammoniakrechten. ,,Het gaat slechts om veertien extra koeien. Maar als dat cht een probleem vormt, willen de veehouders de dieren wel inleveren", aldus hun woordvoerder. ,,Als ze de nieuwe vergunningen maar kunnen houden."
De uitspraak volgt over enkele maanden.

bron